B O Wydawnictwie
rknp

ISSN:

 0079-3418

Publisher:

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 

Redakcja

Komitet Redakcyjny
Prof. dr hab. Jan Krukowski (Przewodniczący)
Prof. dr hab. Stanisław Palka (Członek)
Dr Ryszard Ślęczka (Sekretarz)

Rada Naukowa
Józefa Bałachowicz
Zenon Gajdzica
Anna Karpińska
Kas Mazurek
Shunji Tanabe

Recenzenci tekstów zamieszczonych w tomie LXVII/2014
Prof. dr hab. Irena Adamek
Dr hab. prof. nadzw. Jan Krukowski
Dr hab. prof. nadzw. Jacek Kulbaka
Prof. dr hab. Bożena Muchacka
Dr hab. prof. nadzw. Monika Ostrowska
Prof. dr hab. Stanisław Palka
Dr hab. prof. nadzw. Teresa Parczewska
Dr hab. prof. nadzw. Kazimierz Szmyd
Dr hab. prof. nadzw. Jolanta Zielińska

Redaktorzy
językowi: Kasper Świerzowski (j. polski), Andrzej Branny (j. angielski)
statystyczny — Adam Mikrut
naukowy — Stanisław Palka